braz´er

braz´er
braze1 «brayz», transitive verb, brazed, braz|ing.
1. to make of brass; cover or decorate with brass.
2. Figurative. to make like brass.
[Old English brasian < bræs brass]
braze2 «brayz», verb, brazed, braz|ing, noun.
–v.t.
to solder with brass or other hard solder that has a high melting point, especially to unite (pieces of brass, steel, or other metal) by intensely heating the parts to be joined and applying zinc or an alloy of copper and zinc.
–n.
1. a brazed joint or fitting.
2. a brazing.
[perhaps < French braser solder < Old French braiser to burn]
braz´er, noun.

Useful english dictionary. 2012.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • Braz — ist der Name einer Ortschaft im Klostertal in Vorarlberg. Durch den Ort verläuft eine Gemeindegrenze. Während das Gebiet namens Außerbraz zur Gemeinde Bludenz gehört, ist Innerbraz eine eigenständige Gemeinde. der Name eines amerikanischen… …   Deutsch Wikipedia

  • braz — braz·er; braz·i·lette; braz·i·lin; braz·za·ville; …   English syllables

  • brąz — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. brązzie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} stop miedzi z cyną; także: stopy miedzi z innymi metalami : {{/stl 7}}{{stl 10}}Brąz cynowy, aluminiowy, ołowiowy, krzemowy. Brązy… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Braz — abbrev. 1. Brazil 2. Brazilian * * * …   Universalium

  • Braz — abbrev. 1. Brazil 2. Brazilian …   English World dictionary

  • brąz — m IV, D. u, Ms. brązzie; lm M. y 1. «stop miedzi z innymi metalami (z wyjątkiem cynku i niklu), odznaczający się dobrą wytrzymałością i małą ścieralnością, mający szerokie zastosowanie w przemyśle, sztuce itp.» Figurka z brązu. Posąg odlany z… …   Słownik języka polskiego

  • braz — bràz interj. brazdi, brazdu: Tas antrasis brolis po sklepo tik bràz bràz, visi vagys ir išlakstė Užv. Tik braz braz durys LTR …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Bráz — João Francisco Bráz (born November 25, 1948. At his Olympic debut he won the bronze medal with Brazilian basketball team under the guidance of head coach Moacyr Daiuto.External links*en icon [http://www.databaseolympics.com/players/playerpage.htm?… …   Wikipedia

  • Braz — This is a very old surname and quite rare considering its long life. It is almost certainly locational deriving either from the village of Brace in Shropshire as in the first recording below, or from the now lost hamlets with the same meaning. It …   Surnames reference

  • Braz — bras, braz, vraz adj grand Finistère, Morbihan …   Glossaire des noms topographiques en France

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”